PBX Hệ thống PBX IP máy chủ đám mây

PBX Hệ thống PBX IP máy chủ đám mây gần tương tự như hệ thống PBX IP tại chỗ - ngoại trừ chúng được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu thay cho trong văn phòng của bạn. Đôi khi chúng được bán trên thị trường dưới tên PBX IP Đám Mây. PBX Hệ thống PBX IP máy chủ đám mây hoạt động trong một môi trường rất ổn định - đám mây. Đây là một lợi thế lớn. Và còn hơn thế nếu công ty của bạn có văn phòng ở nhiều địa điểm: các giải pháp PBX IP lưu trữ cho phép các cuộc gọi miễn phí giữa các địa điểm (vì tất cả các cuộc gọi được định tuyến qua đám mây PBX IP duy nhất), giúp bạn tiết kiệm chi phí phụ trội. Nếu một văn phòng đang gặp vấn đề kết nối internet, các địa điểm khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Để triển khai hệ thống IP PBX máy chủ, các doanh nghiệp cần số điện thoại DID địa phương và kết nối Internet đáng tin cậy. Hiện nay, không có số điện thoại DID Việt Nam có sẵn, hạn chế việc sử dụng PBX’ex IP thuần hoặc IP máy chủ.

Thuận lợi:

Bất lợi: