Hệ thống PBX IP Lai

PBX Lai có thể dễ dàng thiết lập ở các nước có cơ sở hạ tầng hạn chế song cung cấp tất cả các chức năng và độ linh hoạt bạn trông đợi từ một hệ thống điện thoại hiện đại. Các cuộc gọi có thể được chuyển qua mạng PSTN truyền thống, mạng di động hoặc qua internet, giúp những hệ thống điện thoại cực kỳ linh hoạt và cấp tiến.

Hệ thống PBX IP Lai chỉ cần một mạng dây cơ sở hạ tầng văn phòng duy nhất. Các cuộc gọi có thể được chuyển qua Internet giúp tiết kiệm chi phí rất lớn, đặc biệt là cho các cuộc gọi ngoài nước. Nếu công ty của bạn có đội ngũ bán hàng, bạn có thể xem xét gắn cổng điện thoại di động – giống như nhiều nhà cung cấp mạng di động Vietel, Mobifone và Vinaphone cung cấp – với mức giá rẻ hơn khi gọi nội mạng. Gọi khi ở bên ngoài văn phòng rất đơn giản: cuộc gọi sẽ được tự động chuyển qua điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc Internet, tùy vào số điện thoại bạn quay số.

Thuận lợi:

Bất lợi: