Hệ thống PBX IP Thuần

Hệ thống PBX IP Thuần cung cấp tất cả tính năng và độ linh hoạt bạn mong đợi từ một hệ thống điện thoại hiện đại trong khi vừa giảm hóa đơn điện thoại cho bạn – bởi vì tất cả các cuộc gọi được chuyển qua internet. Hơn thế nữa, điện thoại di động có thể được kết nối an toàn thông qua VPN đến hệ thống điện thoại văn phòng của bạn, cho phép bạn gọi miễn phí giữa văn phòng và thuê bao điện thoại di động thông qua mạng 3G/4G của nhà cung cấp điện thoại di động.

Để triển khai Hệ thống PBX IP Thuần, các doanh nghiệp cần có số điện thoại DID địa phương và một kết nối Internet đáng tin cậy. Hiện nay, không có số điện thoại DID Việt Nam có sẵn, hạn chế việc sử dụng PBX'es IP thuần hay IP máy chủ.

Thuận lợi:

Bất lợi: